HİBE, TANINMA VE DEĞERLENDİRME

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Yeterlilik Puanının Hesaplanması

-          Genel Not Ortalamasının    %50

-          Yabancı Dil Puanının          %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

  • Aynı öğrenim kademesinde daha önce Erasmus Öğrenim veya Staj Hareketliliklerinden yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan (her bir hareketlilik için)
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 
  • Mazeretsiz olarak yabancı dil sınavına katılmama: -5 puan
  • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
  • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan*

 

Tanınma

Öğrencinin yurt dışında geçirdiği süre Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır. Öğrencinin öğrenim anlaşmasında yer alan derslerinin misafir kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin kredileri ve notları ile transkriptleri Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır ve Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirilir.

 

Hibeler

 

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,  Hollanda,  İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, ,İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg,  Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

 

 

500

 

2. Grup program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

 

 

 

300

 

* 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış dahi olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler"in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 

 

28/06/2018 14:25:26