HİBE, TANINMA VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Kriterleri

 

Yeterlilik Puanının Hesaplanması

-          Genel Not Ortalamasının    %50

-          Yabancı Dil Puanının          %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

  • Aynı öğrenim kademesinde daha önce Erasmus Öğrenim

veya Staj Hareketliliklerinden yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan (her bir hareketlilik için)

  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 
  • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
  • Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan

 

Tanınma

Öğrencinin yurt dışında geçirdiği süre Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır. Öğrencinin öğrenim anlaşmasında yer alan derslerinin misafir kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin kredileri ve notları ile transkriptleri Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır ve Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirilir.

 

Hibeler

 

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

 

 

500

 

2. Grup program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,  İspanya

 

 

 

400

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

 

300

 

 

03/02/2017 10:00:37