Erasmus Öğrenim Hareketliliği Nedir?

 

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştrimesidir. Faaliyet sürrsi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim kademesi önlisans,lisans,yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında ve hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler, ikinci sınıfta hareketliliğe katılmak için, birinci sınıfta başvuru yapabilir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği genel şartları:

  1. Lisans için minimum 2,20 genel akademik not ortalaması, Yüksek Lisans ve Doktora için minimum 2,50 genel akademik not ortalaması
  2. İstenilen dil türünde minimum B2 (75) puana sahip olmak.
  3. Tam zamanlı öğrenci olmak.

Hibe, değerlendirme ve tanınma için tıklayınız.

 

10/06/2019 11:32:31