Belgeler

Bu sayfadaki bilgiler, Erasmus Ofisi tarafından Ukey'de "Asil" olarak ilan edilen öğrenciler içindir. Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvurmak isteyen öğrenciler tıklayınız.

 

A. GİDİŞ BELGELERİ

1. Karşı Kurumun Başvuru Formu (Application Form)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır. Bu form gidilecek üniversitenin web sitesinden öğrenci tarafından temin edilir. Alternatif olarak, bu form karşı taraftan e-mail yoluyla da iletilebilir veya gidilecek üniversite tarafından online başvuru yapılması istenebilir. Doldurulduktan sonra Erasmus Ofisi'ne getirilecektir. Online başvuru ise; bir çıktısı Erasmus Ofisi'ne getirilir.

2. Kalınacak Yer için Başvuru Formu (Accommodation Form)

Varsa, "Karşı Kurumun Başvuru Formu" ile aynı şekilde elde edilir ve doldurulur.

3. İngilizce Transkript

Enstitü/Fakülte/MYO öğrenci işlerinden İngilizce olarak iki kopya olarak alınacaktır.

4. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) [LA]

LA, Erasmus Programı kapsamında karşı kurumda alınacak dersleri içeren bir belgedir. Bu dersler bölüm koordinatörüyle birlikte seçilmelidir. Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Bu belge bölüm koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra diğer belgelerle birlikte öğrenci tarafından Erasmus Ofisi'ne getirilir.

Learning Agreement

Learning Agreement (nasıl doldurulacağına ilişkin açıklama)

Örnek LA

ISCED Kodları - Subject Area Code (Alan Kodları)

5. Akademik Eşdeğerlik Belgesi

Karşı kurumda alınacak derslerin hareketlilik sonunda hangi derslere karşılık geleceğini gösteren belgedir. Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulup öğrenci tarafından imzalandıktan sonra UÜ fakülte/bölüm koordinatörüne teslim edilir. UÜ'de yapılacak olan ders denklikleri ve eşdeğerlik belgeleri hakkında bilgi almak için "Akademik Tanınma Rehberi"nden yararlanılabilir.

Akademik Eşdeğerlik Belgesi

6. Kabul Mektubu (Acceptance/Invitation/Confirmation Letter)

Öğrencinin hazırlayacağı bir belge değildir. Yukarıda belirtilen ilk dört evrakın (ve istenen başka belgeler var ise) karşı kuruma gönderilmesinden sonra, gidilecek üniversite tarafından Erasmus Ofisi'ne ya da öğrencinin gidilecek üniversiteye başvuru esnasında beyan ettiği adresine gönderilebilir (E-posta ile ve/veya posta yolu ile). Öğrenciye gönderildiği takdirde, öğrencinin bu belgeyi Ofise getirmesi/iletmesi gerekir.

7. Vize Yazısı

Vize yazısı tamamen Erasmus Ofisi tarafından hazırlanmaktadır. Bu yazının yazılabilmesi için öncelikle kabul mektuplarının gelmiş olması gerekmektedir.  Bu belge büyükelçilikler/konsolosluklar tarafından değişik isimlerle ("Burs Belgesi", "Erasmus Öğrenci Belgesi") anılabilir. Ofisten alınacak vize yazısı bu belgelerin yerine geçmektedir.

Erasmus Ofisi vize işlemlerinin tümünü yapmaz. Ofisten vize için alınacak tek belge Vize Yazısıdır. Diğer tüm vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.

8. İzin Dilekçesi

Erasmus Ofisi, gidecek öğrencilerin listesini ilgili birimlere iletir. Yurtdışında öğrenim görülecek süre boyunca izinli sayılabilmek için enstitü/fakülte/myo öğrenci işlerine gidilerek matbu izin dilekçesi (varsa) doldurulup imzalanarak yine aynı birime teslim edilmelidir. 

9. Pasaport Harcından Muafiyet 

25 yaş altındaki tüm öğrenciler, öğrenci belgesini ibraz etmek kaydı ile Pasaport Harç bedelinden muaftır.

25 yaş üstündeki öğrenciler ise; pasaport harç bedeli ödemek zorundadır. 

10. Sözleşme ve Taahhütname

Erasmus Ofisi tarafından hazırlanan ve yürütülen bir süreçtir. Öğrenci hazırlamaz. Gidilecek ülkeye ve kalınacak süreye göre alınacak hibe miktarının, yasal sürecin ve sorumlulukların yazılı olduğu ve öğrenci ile Erasmus Ofisi arasında imzalanan belgedir. 

11. Online Langauge Support (OLS)

Avrupa Komisyonu tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve çevrimiçi olarak yapılan bir dil desteğidir. Sınav ve kurstan oluşur. UÜ tarafından seçilen tüm öğrenciler bu sınava girmek zorundadır. Sınav sonuçları öğrencilerin UÜ tarafından seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir.Hareketlilikten önce ve hareketlilikten sonra olmak üzere gerçekleştirilir ve zorunludur. Amaç; faaliyet süresince öğrencilerin dil yeterliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemektir. Gitmeden önce ve döndükten sonra yapılan her iki sınav da zorunludur.

Sınav sonucunda A1-B1 arası seviyede olan öğrencilere sistem tarafından sınava girdikleri dilde ücretsiz, çevrimiçi dil kursu tanımlanır. B2-C2 arası seviyedeki öğrenciler ise isteğe bağlı olarak dil kursundan faydalanabilir. 


B. YURTDIŞINDAYKEN KULLANILACAK BELGELER

1. ​Öğrenim Anlaşması Ders Değişikliği (LA Changes)

Erasmus Öğrenim Hareketliliğinin gerçekleştirildiği üniversiteye varış tarihinden itibaren 7 hafta içinde varsa; ders değişikliği yapılır. Bilgisayar ortamında doldurulur.

Öğrenim Anlaşması Ders Değişikliği (LA Changes)

Ders Değişikliği Yapılmasına İlişkin Açıklama

2. Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Belgesi

Karşı kurumda alınan derslerde değişiklik (ekleme/çıkarma) yapılması gerektiği zaman kullanılacak olan belgedir. Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulup imzalanıp e-posta ile UÜ fakülte/bölüm koordinatörüne gönderilir. UÜ'de yapılacak olan ders denklikleri ve eşdeğerlik belgeleri hakkında bilgi almak için "Akademik Tanınma Rehberi"nden yararlanabilirsiniz. Bu belge, gidilen üniversiteyi ilgilendiren bir belge değildir.

Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Belgesi


C. DÖNÜŞ BELGELERİ

Erasmus sürecinin sonunda Uludağ Üniversitesi'ne dönüldüğünde aşağıdaki belgeler öğrenci tarafından Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.

1. Transkript

Yurtdışındaki üniversiteden alınan transkript Erasmus Ofisi'ne getirilmelidir.

2. Katılım Belgesi (Certificate of Participation)

Yurtdışındaki üniversiteden alınır ve o kurumda eğitim alınan süreyi gösteren bu belge Erasmus Ofisi'ne getirilmelidir. Bu belgede gidiş-dönüş tarihleri gün/ay/yıl şeklinde yazılmış olmalıdır.

Örnek Katılım Belgesi

3. Akademik Tanınma Belgesi

Karşı kurumda alınan derslerin tanındığını gösteren belgedir. Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulur ve UÜ bölüm/fakülte koordinatörüne teslim edilir. UÜ'de yapılacak olan ders denklikleri ve eşdeğerlik belgeleri hakkında bilgi almak için "Akademik Tanınma Rehberi"nden yararlanabilirsiniz. Bu belge, dönüş yaptıktan sonra, UÜ bölüm koordinatörü ile doldurulacak ve yönetim kurulunda onaylanması için UÜ bölüm koordinatöründe bırakılacaktır. 

Akademik Tanınma Belgesi

4. Pasaport ve fotokopisi

Pasaportun aşağıdaki sayfalarının fotokopileri (ya da taramaları) Erasmus Ofisi'ne iletilmelidir.

a. Pasaport kimlik sayfası (fotoğrafınızın ve kimlik bilgilerinizin bulunduğu sayfa).
b. Yurtdışındaki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar).
c. Türkiye'deki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar).

6. OLS

Dönüşte, ikinci sınavın yapılması zorunludur. 

 

Tüm dönüş belgelerinin orijinalleri Erasmus Ofisi'nde saklanacaktır.


KOORDİNATÖRLER

1. Kurumlararası Anlaşma Formu

Bu form Erasmus koordinatörü tarafından doldurulur ve Uludağ Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalanmak üzere Erasmus Ofisi'ne gönderilir. Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalanan anlaşma karşı kuruma gönderilir ve oradan imzalı ve mühürlü şekilde geri alınır.

Fakülte/bölümünüzün ikili anlaşması olmadan Erasmus değişimi gerçekleştirilemez!

Kurumlararası Anlaşma Formu

2. İngilizce Transkript Şablonu

Bölümüzde öğrenim görmüş olan gelen Erasmus öğrencilerinin aldıkları derslere ait notların girileceği belgedir.

İngilizce Transkript Şablonu

 

FERAGAT DİLEKÇESİ

26/12/2018 13:16:50