Personel Hareketlilik Faaliyeti Nedir?

Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyeti ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ya da idari personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 2 gün, en çok 2 ay başka bir Avrupa ülkesinde yer alan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personelin ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlamaktadır.

Avrupa Komisyonu hareketlilikten faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek hareketliliğe mali olarak destek vermektedir. Personel Hareketliliği yükseköğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte olup, kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri / AB Ofisleri / Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmektedir. Kurumların Erasmus Koordinatörlükleri bu faaliyetlere Türkiye Ulusal Ajansı aracılığı ile katılmakta ve yararlanmaktadır.

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

04/12/2015 11:05:43