EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 

Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin eğitim alma amaçlı hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içindir:

  • Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği:

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

  • Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği:

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

  • Eğitim Alma Hareketliliği en az 8 saat ve en fazla 3 güne kadar gerçekleştirilmelidir. Yolculuk günleri bu süreye dahil değildir. Yolculuk ile birlikte en fazla 5 gün hibelendirilebilir.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ AŞAMALARI:

1.AŞAMA

2.AŞAMA

3.AŞAMA

10/03/2016 16:05:54