Değerlendirme, Kontenjanlar, Hibe ve Tanınma

Değerlendirme

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik Başarı Düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil Seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan*
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

 

Kontenjanlar:

Erasmus Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilere ayrılan kontenjan doğrultusunda aşağıdaki oranlarda dağılım yapılmıştır;

Meslek Yüksekokulları %20
Fen Bilimleri         %20
Sosyal Bilimler  %20
Sağlık Bilimleri   %20
Eğitim Bilimleri  %20

İlgili alanlardaki başvuru sayısına göre kontenjanlar arasında kaydırma yapılabilir. 

Seçim Sonuçları:

Seçim sonuçları, Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde internet sayfasında yayınlanır.

NOT:  

* Gidecek öğrenci sayısı kontenjanlar ve bütçe ile sınırlıdır.

 

Tanınma:

Öğrencinin yurt dışında geçirdiği süre Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır. Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresi (zorunlu staj) Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak tanınır. Stajın müfredat programında zorunlu olmadığı hallerde ise, Bursa Uludağ Üniversitesi tanımayı, yurt dışında geçirilen yerleştirme süresini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

 

Hibeler:

Hayat  pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,  Hollanda,  İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, ,İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg,  Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 600
2. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 400

 

* 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış dahi olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler"in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

28/06/2018 14:27:17