2019-2021 Proje Dönemi Let’s Go to Europe for Internship Konsorsiyumu Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvurusu

2019-2021 Proje döneminde (1 Haziran 2020 – 31.05.2021 tarihleri arasında asgari 2 ay (60 gün), azami 6 ay (180 gün)) Let’s Go to Europe for Internship Konsorsiyumu Erasmus Staj hareketliliği ile gitmek isteyen öğrenciler bu seçim döneminde başvuru yapmalıdırlar.

Online Başvuru Tarihleri           : 19 Şubat 2020 – 20 Mart 2020 (12:00)

Online Başvuru Bağlantısı        : http://ukey.uludag.edu.tr

Belge Teslim Son Günü            : 20 Mart 2020 (16:00)

Belge Teslim Yeri                       : Erasmus Ofisi

1.Aşama: Genel Kurallar:

Staj yapılacak kurum öğrenci tarafından bulunmalıdır. Erasmus ofisi öğrencilere staj yeri ayarlamamaktadır. Staj yeri, üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler olabileceği gibi aşağıda tanımı verilen işletme kurumu tanımına uyan tüm kurumlar da olabilir.

Aşağıdaki ifadeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanmış olan Erasmus El Kitabından alınmıştır:

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede* staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

*İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. […]

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Başvurudaki puan hesaplaması değerlendirme ölçütleri kapsamında yapılmaktadır. Detaylı bilgi için Erasmus El Kitabına başvurabilirsiniz.

Staj Hareketliliği hibe miktarları:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe (EUR)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600 €

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya.

400 €

 

2. Aşama: Asgari Şartlar

 1. Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta ihtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olması
 2. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde UKEY üzerinden yapılacak olan başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması. Başvuru tarihleri arasında, başvurusunu eksiksiz olarak yapmış ve seçilmiş öğrenciler stajlarını mezuniyet sonrası bir yıl (12 ay) içinde yapabilirler. Mezun olan öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 3. GANO'nun ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olması.
 4. Yabancı dil sınavı puanının staj yapılacak olan kurumun istediği dilde minimum B2 (75/100) olması.
 5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

3. Aşama: Kabul Mektubu

Asgari şartlara sahip olan öğrenciler staj yapılacak kurumdan Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) almalıdır. Mektupta staj tarihleri gün/ay/yıl olarak net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca, mektup kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Mektubun orijinaline gerek yoktur. E-mail yoluyla PDF olarak alınmış olması yeterlidir.

Karşı kurumdan Kabul Mektubunu alabilen öğrenciler UKEY üzerinden (http://ukey.uludag.edu.tr) online başvuru yapmalıdırlar. Kabul Mektubu olmadan online başvuru yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır.

4. Aşama: UKEY Üzerinden Yapılacak Olan Online Başvuru

 • Sisteme http://ukey.uludag.edu.tr adresinden kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız, şifre olarak da otomasyon şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
 • Giriş yaptıktan sonra “ERASMUS BAŞVURULARI”na tıkladığınızda soldaki sütunda “ERASMUS STAJ BAŞVURUSU” butonunu tıklayınız.
 • Açılan penceredeki “Yönerge”yi dikkatle okuyunuz ve “Okudum, anladım” kutucuğunu işaretleyip “DEVAM” butonunu tıklayınız.
 • Açılan sayfadaki GENEL BİLGİLER ve OKUL BİLGİLERİ sistemden otomatik olarak çekilmektedir. Bu bilgilerinizde (TC kimlik no, uyruk, fakülte/bölüm, sınıf, GANO gibi) herhangi bir yanlış ya da eksik varsa fakültenizin öğrenci işlerine başvurunuz. Bilgilerde herhangi bir hata olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
 • BAŞVURU BİLGİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ sizin tarafınızdan doldurulacak zorunlu alanlardır. Tamamladıktan sonra BAŞVURUYA DEVAM ET butonunu tıklayınız.
 • Gideceğiniz kuruma ait bilgileri ve tarihleri eksiksiz olarak doldurduktan sonra “KAYDET” butonunu tıklayınız.
 • DİL BİLGİLERİ sekmesinde BUÜ YDYO tarafından yapılan Erasmus Dil Sınavlarına girdiyseniz Yabancı Diliniz ve Puanınız sistemden otomatik olarak çekilecektir. “Yeni dil bilgisi ekleme” bölümüne, eğer varsa girmiş olduğunuz diğer yabancı dil sınav sonucunuzu girebilirsiniz. Geçerli sınavlar: Bursa Uludağ Üniversitesi Erasmus Dil Sınavı, Bursa Uludağ Üniversitesi Erasmus B2 Dil Kursu Sonuçları, Bursa Uludağ Üniversitesi Dil Sınavı (BUÜDS), YÖKDİL, YDS,  

E-YDS ve ÖSYM’nin tanıdığı diğer sınavlar. Dil sınavları ya da puanları ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz. Aksi takdirde, hatalı/eksik bilgi girişi olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır. YÖKDİL, YDS, E-YDS ve ÖSYM’nin tanıdığı diğer dil sınavlarına sahip olup online başvuruda bu dil puanını ekleyen öğrencilerin, başvuru tarihleri içerisinde dil belgelerini Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Dil belgesini başvuru tarihleri arasında teslim etmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 • Başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız yazısını tıklayarak başvurunuzu PDF olarak kendi bilgisayarınıza kaydediniz ve çıktı alınız. Bu belge başvuru yaptığınızın göstergesidir. Başvuru süresi bittikten sonra görüntülenemez. Sistemdeki herhangi bir hata nedeniyle başvurunuz ile ilgili sorun yaşamanız durumunda bu belgeyi kanıt olarak kullanabilirsiniz. Başvuru sırasında girilecek eksik/yanlış bilgiler başvurunuzun iptaline yol açabilir. Bu yüzden tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak giriniz ve PDF olarak verilen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz.
 • Başvuru süresi bitene kadar başvurunuzda istediğiniz değişikliği ve güncellemeyi yapabilirsiniz. En son yaptığınız ve kaydettiğiniz başvuru geçerli olacaktır.

5. Aşama: Kabul Mektubu ve Başvuru Formunun Onaylanması ve Erasmus Ofisine Teslimi

Başvurunuzun geçerli olabilmesi için formun çıktısını almanız gerekmektedir. Fakülte/bölüm koordinatörünüz kabul mektubuna “Uygundur” yazıp imza atmalı ve başvuru formunun çıktısını da imzalamalıdır. Bu iki belgeyi Erasmus Ofisine en son 20.03.2020 (16:00) tarihine kadar teslim etmeniz gerekmektedir.

20/02/2020 10:08:25