2018 Bursa Uludağ Üniversitesi ve K-GEM Erasmus+ Staj Hareketliliği Nihai Yerleştirme Sonuçları

11.11.2019 tarihinde ilan edilen Bursa Uludağ Üniversitesi ve K-GEM Erasmus+ Staj Hareketliliği Ön Yerleştirme sonuçlarına verilen itiraz süresi 12.11.2019 saat 16.00’de dolmuştur. Yapılan itirazlar komisyonca değerlendirilmiş olup nihai liste (Staj hareketliliğine hak kazananlar) yayınlanmıştır. Nihai liste için tıklayınız.

Nihai sonuç listesinde yerleştirmesi tamamlanan ve “Asil” olarak ilan edilen öğrencilere oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Toplantının yeri ve zamanı öğrencilere e-posta yolu ile bildirilecektir. Asil öğrencilerin toplantıya katılımı zorunludur. Yedek olarak ilan edilen öğrencilerin oryantasyona katılımı zorunlu değildir. Mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus öğrenim ve/veya staj hareketliliği başvurularında ortalama puanlarından 5 puan düşürülecektir. Toplantıya katılamayacak olanların mazeretlerini erasmus@uludag.edu.tr adresine e-posta ile bildirmesi gerekmektedir.

Ek hibe tahsisi olması ya da asil olarak yerleştirilen öğrencilerden haklarından feragat edenler olması halinde, yedek olarak ilan edilen öğrenciler, ek hibe miktarı ve ortalama puanları dikkate alınarak staj hareketliliğine hak kazanabileceklerdir. Bu durumdaki öğrencilerle Erasmus Ofisi tarafından cep telefonları ve/veya UKEY’de kayıtlı olan e-posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir.

13/11/2019 13:32:58