2018 Bursa Uludağ Üniversitesi ve K-GEM Erasmus+ Staj Hareketliliği Ön Yerleştirme

2018 Bursa Uludağ Üniversitesi ve K-GEM Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvurusu ilanı, Erasmus Koordinatörlüğü web sitesi üzerinden duyuru ve UKEY sisteminde yönerge şeklinde olmak üzere iki şekilde öğrencilere duyurulmuştur.
Staj Komisyonu değerlendirme toplantısı 11.11.2019 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan KIRIŞTIOĞLU başkanlığında gerçekleştirilmiş olup ön yerleştirme sonuçları oluşturulmuştur.

Sonuçlar için tıklayınız.

Sonuçlara itiraz süresi ilan edilen tarih ve saatten itibaren 12.11.2019 tarihi saat 16:00’a kadardır. İtirazlar itiraz süresi içinde erasmus@uludag.edu.tr adresine yapılabilecektir. Varsa itiraza sunulan belgeler mail ekinde gönderilir. Erasmus Ofisi gerekirse bu belgelerin asıllarını talep etme hakkına sahiptir.

2018 Bursa Uludağ Üniversitesi ve K-GEM Erasmus+ Staj Hareketliliği ilanına toplam 32 başvuru yapılmıştır. Tüm başvurular titizlikle incelenmiş ve başvuru koşullarını sağlamayan 22 geçersiz başvuru tespit edilmiştir. 10 geçerli başvuru yapılmıştır. Konsorsiyum yürütücüsü tarafından Üniversitemiz için belirlenen bütçeye istinaden ortalama puan ve alanlar göz önünde bulundurularak ön yerleştirme yapılmıştır. Değerlendirme Komisyonu 13.11.2019 tarihinde saat 10:00’da gelen itirazları değerlendirmek ve nihai yerleştirmeleri yapmak üzere toplanacaktır.  

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

11/11/2019 12:40:33