2018-1 Erasmus Staj Hareketliliği Ön Yerleştirme Sonuçları

 

2018-1 Erasmus Staj Hareketliliği Ön Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.

 

Bu duyuruda ilan edilen sonuçlar ön yerleştirme sonuçlarıdır. Nihai yerleştirme sonuçları, ön yerleştirme sonuçlarına yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra ilan edilecektir.

 

Sonuçlara itiraz süreci: 26.06.2019 saat 17.00'ye kadar Rektörlük binasında yer alan evrak kayıt bürosuna ıslak imzalı itiraz dilekçesi ile sonuçlara itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesinde, itiraz gerekçesi yer almalı, varsa belge/belgeler eklenmeli ve kişinin iletişim bilgileri yazmalıdır. İtiraz dilekçeleri, başvuru sürecinde teslim edilen mevcut belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Yeni kabul mektubu vb. belgelerin eklenmesi halinde itiraz değerlendirilmeyecektir.

Telefonla ve/veya e-posta ile yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

Yapılan itirazlar 27.06.2019 günü değerlendirilecek ve aynı gün nihai sonuç listesi açıklanacaktır.

 

Nihai sonuç listesi sonucunda, öğrencilere oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Oryantasyon toplantısı 28.06.2019 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında Rektörlük binası D salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılım zorunludur. Mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus öğrenim ve/veya staj hareketliliği başvurularında ortalama puanlarından 5 puan düşürülecektir. Toplantıya katılamayacak olanların mazeretlerini Rektörlük binasında yer alan evrak kayıt bürosuna dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

25/06/2019 14:18:57